Problemet eller løsningen?

Verden anno 2013 er kompleks. Selv når vi har valgt en tilsyneladende etisk korrekt løsning, kan vi blive stillet overfor nye dilemmaer eller forhold, vi ikke havde tænkt på.

YouMe Family er en non-profit forening drevet af frivillige ildsjæle. Vi sætter igennem vores forskellige projekter fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed. Vi tror på økologi, Fairtrade, bæredygtigt brændsel og andre tiltag, der tilsammen skaber en bedre verden. Men vi er også bevidste om, at intet er sort-hvidt.

 

Derfor vil vi på denne side nuancere en række tilsyneladende åbenlyst sande udsagn:

  • Biobrændsel er godt for klodens fremtid
  • Børnearbejde er uacceptabelt
  • Flaskevand er skadeligt for miljøet og bør forbydes
  • Grise burde altid vokse op under økologiske forhold.

Pointen er ikke at modbevise disse udsagn, men at nuancere dem for at vi derigennem bliver endnu klogere på problemstillingerne samt husker at tænke nuanceret, hvad end diskussionen går på disse eller andre store emner omkring vores fælles fremtid…

 

børnearbejde

Bekæmpelse af børnearbejde fører i nogle tilfælde til, at børnenes familier ikke længere har råd til at sende dem i skole.

Red Barnet har derudover peget på, at vestlige virksomheders forsøg på at beskytte børn mod børnearbejde i praksis kan sætte børn og deres familier i en endnu værre situation.

Når ikke de kan arbejde i den formelle sektor, tvinges de ud i den uformelle sektor, i farligt arbejde, prostitution og gadeliv.

Vi har samlet nogle links, hvor du kan læse mere om dette dilemma:

TIL SKOLEKLASSER: Børnearbejde – opgavesæt

TIL VIRKSOMHEDER: Børnearbejde og andre dilemmaer

TIL ALLE: Viden om børnearbejde

 

biobrændsel

 

Fordelen ved at anvende biobrændsel i stedet for almindelig benzin er, at denne metode er CO2 neutral. Problemet er imidlertid, at produktion af energi til biobrændsel sker i stedet for produktion af fødevarer.

Dette vil føre til stigende fødevarepriser, hvilket er problematisk for udviklingslandene, hvor der i gennemsnit anvendes 80 % indtægten til indkøb af fødevarer. Dermed er disse mennesker sårbare overfor prisstigninger, og en global indførsel af biobrændsel vil kunne afføde hungersnød og true freden i mange udviklingslande.

Har du lyst til at vide mere, så læs artiklerne nedenfor:

ARTIKEL: Bør vi satse på biobrændsel, når verdens fattige sulter?

ARTIKEL: Biobrændsel og andre klima-dilemmaer

ARTIKEL: Bioethanol

 

flasevand

Flaskevand belaster miljøet. Det er der generelt enighed omkring.

Derfor forbyder flere og flere byer verden over salget af flaskerne. Kritikere finder dog, at dette er at gå for vidt, da flaskevand i mange tilfælde erstatter et tilsvarende forbrug af sodavand, som er langt mere usundt.

Hvad mener du? 

ARTIKEL: Tid til dansk forbud mod flaskevand?

ARTIKEL: Flere forbud, tak

ARTIKEL: Rødt forbudsland

TIL SKOLEKLASSER: Klima-dilemmaer

 

øko

Økologiske grise fødes og lever deres første tid med moren i det fri.

Soen er ikke fikseret som i konventionelle stalde, derfor er der risiko for, at hun lægger sig på smågrisene. Sammen med ræve og rovfugle giver det en højere dødelighed hos øko-smågrise.

Er økologisk grisedrift trods dette faktum stadig at foretrække?

ARTIKEL: Højere smågrisedødelighed følger med naturligt liv

ARTIKEL: Økologiske udfordringer og dilemmaer

ARTIKEL: Økologi og dyrevelfærd